De Techniek

Bij beperkte werkruimte is de stalen buispaal de meest toegepaste funderingspaal. Gemakkelijke aan te voeren door de korte lengte en verhoudingsgewijs lage gewicht. De te heien lengte is nagenoeg onbeperkt. De palen worden voorbewerkt door een kant op te trompen. Het onderste deel van de paal wordt voorzien van een aangelaste voet. Bij het heien wordt op de gewenste plaats handmatig een gat voorgestoken, het eerste gedeelte wordt loodrecht geplaatst en in de paal wordt een grindprop aangebracht waarop het heiblok kan vallen. De buis zelf is de geleiding voor het valgewicht. Doordat we de paal “trekkend” de grond in heien blijven de zware trillingen die voorkomen bij heien bovenop de paal achterwegen. Ook de geluidsoverlast is minder dan bij traditioneel heien. Nadat het eerste deel in de grond geheid is wordt het tweede deel erop geplaatst en worden de beide delen aan elkaar gelast. Vervolgens wordt weer geheid totdat ook het tweede gedeelte in de grond zit. Dit proces wordt herhaald tot het gewenste paalpuntniveau bereikt is. De bovenkant wordt op hoogte gesneden, de paal wordt gevuld met beton en over de bovenste 2 meter voorzien van stekken waaraan de fundering vastgemaakt wordt.