Werkwijze

In geheel Nederland kunnen we stalen buispalen aanbrengen.

Meestal krijgen we via u de gegevens zoals diameter, lengte c.q. inheidiepte en exacte plaats van de palen (tekening).

Nadat we uw opdracht ontvangen hebben en we een datum overeengekomen zijn starten we met de voorbereidingen om uw klus conform de afspraken op te leveren.